Przejdź do stopki

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn.: „Zaopatrzenie gospodarstw domowych w kompostowniki na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”, bezpłatnie użyczy mieszkańcom przydomowe kompostowniki o pojemności minimum 720 litrów, do wykorzystania na potrzeby gospodarstwa domowego, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.   

Mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem kompostownika proszeni są o złożenie wniosku   (załącznik nr 1) o użyczenie przydomowego kompostownika do 30 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w godzinach pracy Urzędu.

Zasady przydziału bezpłatnych kompostowników:

1) w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają z ulgi na kompostowanie,

2) w drugiej kolejności będą rozpatrywane wnioski mieszkańców, którzy złożyli deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystają z ulgi na kompostowanie,

3) istnieje możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu na terenie nieruchomości,

4) Osoba składająca wniosek nie posiada względem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków i zaległości o charakterze cywilno-prawnym na dzień złożenia wniosku.

Uwaga!

O przydziale kompostownika decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (pokój po prawej stronie kasy Urzędu) lub pod numerem telefonu 18 477 79 22 w godzinach pracy Urzędu.

O terminie i sposobie bezpłatnego przekazania kompostowników będziemy Państwa informować na dalszym etapie realizacji projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego.

Pliki

Regulamin Programu.pdf 222.48 KB
Wzór umowy.pdf 212.23 KB