Przejdź do stopki

Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.