Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) informuje:
że w dniu 25 września 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:
- nieruchomości położonych w Złockiem, Leluchowie, Powroźniku i Muszynie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
- nieruchomości położonych w Żegiestowie przeznaczonych do oddania w użyczenie,
- nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE Nr 125.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 września 2023 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użyczenie oraz w najem.