Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wojewody Małopolski

Obwieszczenie Wojewody Małopolski

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 06.09.2023 r., zawiadamiające strony o wydaniu w dniu 06 września 2023 r., decyzji nr 69/B/2023 znak WI-II.7840.14.6.2023.EJ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz udzielenia pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ w ramach realizacji inwestycji "Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik - Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3)”.