Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje: że w dniu 30 sierpnia 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Jastrzębiku, Leluchowie i Żegiestowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  • nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w najem.

ZARZĄDZENIE Nr 107.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w najem

Tagi