Przejdź do stopki

Ukończono projekt pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna poprzez budowę altany estradowej w Miliku oraz poprawę nawierzchni przed kapliczką zabytkową w Andrzejówce”

Ukończono projekt pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna poprzez budowę altany estradowej w Miliku oraz poprawę nawierzchni przed kapliczką zabytkową w Andrzejówce”

31 lipca 2023 roku Stowarzyszenie „Nasz Milik” ukończyło projekt pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej i zabytkowej w gminie Muszyna poprzez budowę altany estradowej w Miliku oraz poprawę nawierzchni przed kapliczką zabytkową w Andrzejówce” realizowany przy udziale środków unijnych w ramach inicjatywy LEADER objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zdjęcia