Przejdź do stopki

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Treść

24 września 2023 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych
na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.
W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24
września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań
organizacyjnych.
Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej, funkcjonuje zakładka
https://mir.krakow.pl/wybory , gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje
dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu
rolniczego.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami wyborczymi
prezentowanymi na ww. stronie.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do
komisji okręgowej dostępne są https://mir.krakow.pl/artykuly/Wybory-do-izb-
rolniczych-2023:-informacje-i-dokumenty-dla-kandydat%C3%B3w-do-rad-
powiatowych-MIR,15504.html
.