Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

że w dniu 31 maja 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Szczawniku i Żegiestowie przeznaczonych do sprzedaży,
  • nieruchomości położonych w Muszynie, Szczawniku i Żegiestowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  • nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 63.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz użyczenie