Przejdź do stopki

W dniu 22 maja 2023 r. w Starym Sączu spotkanie dot. kolejnego etapu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 naszego obszaru LGD

W dniu 22 maja 2023 r. w Starym Sączu spotkanie dot. kolejnego etapu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027 naszego obszaru LGD