Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WYŁONIENIE INWESTORA STRATEGICZNEGO W SPÓŁCE MUSZYNASKI SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO NA WYŁONIENIE NABYWCY UDZIAŁÓW SPÓŁKI MUSZYNASKI SP. Z O.O., DOTYCZĄCEGO WYBORU INWESTORA STRATEGICZNEGO.

Wyłonienie inwestora strategicznego w spółce MuszynaSki sp. z o.o.

OA.0050.2.2.2023

Dokumentacja przetargowa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ KONCEPCJI

Informacja o wyborze oferty i terminie podpisania umowy