Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

że w dniu 21 kwietnia 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  •     nieruchomości położonych w Muszynie, Leluchowie i Żegiestowieprzeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  •     nieruchomości położonej w Powroźniku przeznaczonej do oddania w użyczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 52.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie