Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

że w dniu 05 kwietnia 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonej w Szczawniku przeznaczonej do sprzedaży oraz oddania w  dzierżawę.

ZARZĄDZENIE Nr 43.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 05 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oddania w dzierżawę.