Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:
że w dniu 31 marca 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonej w Żegiestowie przeznaczonej do sprzedaży,
  • nieruchomości położonych w Szczawniku przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki,
  • nieruchomości położonych w Muszynie i Żegiestowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE Nr 41.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wniesienia jako wkład niepieniężny do spółki oraz oddania w dzierżawę.