Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

że w dniu 17 marca 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

   - nieruchomości położonych w Żegiestowie, Szczawniku, Powroźniku, Leluchowie i Muszynie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
   - nieruchomości położonej w Muszynie, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

ZARZĄDZENIE Nr 34.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie