Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) informuje:

że w dniu 06 marca 2023 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Muszynie, Leluchowie, Powroźniku, Szczawniku i Złockiem przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
  • nieruchomości położonych w Muszynie, Złockiem i Żegiestowie przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Tagi