Przejdź do stopki

Ogłosznie

Ogłosznie

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31

9 lutego (czwartek) w godz. 8:30 – 12:00

 

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność na obszarze sądeckiego obszaru funkcjonalnego opinii, wniosków i uwag do dokumentu na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: stowarzyszeniesof@gmail.com lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych.

Terminy konsultacji w poszczególnych gminach tworzących SOF, dokument diagnozy oraz formularz zgłaszania uwag dostępne pod adresem:

www.stowarzyszeniesof.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.