Przejdź do stopki

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Weryfikacja deklaracji śmieciowych

Rok 2023 przyniósł nam konieczność podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Wysokość opłat dla mieszkańców ustalana jest na podstawie stawek określonych przez firmy zewnętrzne odbierające odpady z terenu Gminy. Kolejny wzrost tych stawek spowodował konieczność wprowadzenia podwyżki, która została przyjęta na listopadowej sesji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i wynosi 32 zł za osobę.  

Bilansowanie systemu, tak, aby z budżetu Gminy nie było konieczności dopłaty do odbioru odpadów powoduje konieczność uszczelnienia systemu zbiórki odpadów.

Od dłuższego czasu prowadzone są przez Urząd analizy deklaracji śmieciowych składanych przez mieszkańców gminy. Zauważono, że nie wszyscy mieszkańcy zgodnie z przepisami prawa oraz odpowiedzialnością obywatelską uczestniczą w systemie zbiórki odpadów na terenie naszej Gminy.

Przykłady:

  1. W Urzędzie Stanu Cywilnego rejestrowane są narodziny dzieci, natomiast rodzice bardzo często zapominają o dokonaniu korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. Kolejnym przykładem jest złożenie deklaracji na mniejszą ilość osób lub zupełny brak deklaracji, co dobitnie zostało uwidocznione w chwili składania wniosków o dodatek węglowy. Okazuje się, że w tym samym budynku kiedy trzeba płacić za śmieci nie mieszka nikt, ale kiedy wnioskuje się o dodatek węglowy to mieszka kilkuosobowa rodzina. Takich przypadków jest dużo na terenie gminy. Każdy jeden taki przypadek zostanie skrupulatnie zweryfikowany.
  3. Osobnym przykładem omijania opłat za odbiór odpadów są przedsiębiorcy, którzy nie mają podpisanych umów na odbiór odpadów, natomiast generowane olbrzymie ilości śmieci przekazują jako osobiste, wytworzone w gospodarstwie domowym. Jest to udokumentowane ilością śmieci „wystawianych do odbioru” kilkunastokrotnie wyższą niż średnia z gospodarstw domowych.

Dalsze tolerowanie wskazanych powyżej nieprawidłowości powoduje przerzucanie rosnących kosztów odbioru śmieci na mieszkańców, którzy złożyli prawidłowe deklaracje i ponoszą z tego tytułu opłaty.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie złożyli prawidłowych deklaracji do ich korekty do dnia 31 stycznia 2023 roku. Dobrowolne złożenie korekty we wskazanym terminie nie będzie wiązało się z naliczeniem żadnych dodatkowych opłat. Natomiast od 1 lutego 2023 roku rozpocznie się z urzędu weryfikacja wszystkich złożonych deklaracji lub ich braku. Jeśli w jej trakcie ujawnione zostaną nieprawidłowości to zgodnie z prawem naliczone zostaną opłaty za odbiór śmieci do trzech lat wstecz.