Przejdź do stopki

Informacja o sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach

Informacja o sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach

Szanowni Państwo,

Gmina Muszyna realizuje sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236). Zakup węgla odbywa w II etapach:
- 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w
sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach
zakupu preferencyjnego dopuszcza możliwość by osoby, które zakupiły węgiel w 2022 r., w
ilości mniejszej niż 1,5 tony pozostałą część mogły zakupić w roku 2023. Jednocześnie
przypominamy, że węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły zakupić osoby, które:
1. złożyły deklarację w CEEB,
2. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
3. złożą wniosek/ deklarację zapotrzebowania na węgiel.
4. nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie
niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
Wnioski o zakup preferencyjny węgla w drugim etapie można składać w OPS w
Muszynie przy ul. Piłsudskiego. O terminie i warunkach odbioru węgla będziemy informować
zainteresowanych mieszkańców na bieżąco.
 
Poniżej znajduje się WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO.

dr Jan Golba
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO