Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:
że w dniu 20 grudnia 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie i Żegiestowie przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE Nr 154.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę