Przejdź do stopki

Gmina otrzymała milionowe dotacje

Gmina otrzymała milionowe dotacje

Treść

Dzisiaj  w Muszynie Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z doktorem Janem Golbą – Burmistrzem Muszyny podpisali umowy na dofinansowanie dwóch ważnych, proekologicznych inwestycji na terenie gminy.

Pierwsza inwestycja realizowana przez Gminę Muszyna przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Klimatyczne uzdrowiska”, polega na wspieraniu efektywności energetycznej w budynkach przedszkola oraz szkoły podstawowej w Powroźniku. Modernizacja obiektów obejmuje m.in. docieplenie ścian oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację systemu wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją źródeł ciepła (instalacja pomp ciepła oraz nowoczesnych kotłów gazowych), instalację paneli fotowoltaicznych, wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED. Planuje się również wdrożenie systemu zarządzania energią, dzięki któremu możliwa będzie analiza zużycia energii w budynku szkoły podstawowej.

Zastosowane rozwiązania przyczynią się do osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego:

  • zmniejszenie emisji CO2: 126,5 Mg/rok,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 2 232,3 GJ/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej): 18,4 MWh/rok,
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej): 1 858,5 GJ/rok,
  • ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 35,8 MWh/rok.

Koszty realizacji projektu to blisko 6,1 mln zł z czego znaczna część: 3,616 mln zł pochodzi z dotacji udzielonej przez NFOŚiGW. Rozpoczęte w lipcu prace budowalne zakończą się pod koniec roku.

Kolejnym projektem realizowanym przez Gminę Muszyna wspólnie z NFOŚiGW jest zakup autobusów elektrycznych w ramach programu: Zeroemisyjny transport - Zielony transport publiczny. Planuje się zakup 5 autobusów: 3 szt. z ok. 70 miejscami dla pasażerów oraz 2 szt. z ok. 22 miejscami dla pasażerów wraz ze stacją ładowania dla dwóch pojazdów. Dzięki nowoczesnym autobusom elektrycznym ograniczona zostanie emisja szkodliwych gazów oraz pyłów do środowiska:

  • zmniejszenie emisji CO2: 83,56558  Mg/rok
  • ograniczenie emisji tlenków azotu: 0,0686  Mg/rok
  • ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10): 0,0026 Mg/rok

Koszty całkowite projektu to ponad 11,291 mln zł z czego Gmina otrzyma w formie dotacji 7,19 mln zł, a w formie pożyczki 1,99 mln zł.

Według planów rozpoczęcie realizacji miałoby przypadać już na styczeń przyszłego roku, a zakończenie po 15 miesiącach w marcu 2024 r.