Przejdź do stopki

Ważny komunikat - sprzedaż węgla

Ważny komunikat - sprzedaż węgla

Szanowni Państwo,

W związku sytuacją, jaka zaistniała na rynku OPAŁU podjąłem decyzję o przystąpieniu do programu dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy.

Sprzedaż WĘGLA będzie realizowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236). W oparciu o art. 34 w/w.  ustawy informacja ta została umieszczona na stronie BIP Muszyna. Zobacz treść ogłoszenia.

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanych składach węgla będą mogły zakupić osoby, które:

1. złożyły deklarację w CEEB,

2. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,

3. złożą wniosek/ deklarację zapotrzebowania na węgiel.

4. nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. 

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w OPS w Muszynie od 07.11.2022 r.

 

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

- 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,

- 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.

 

Obecnie nie ma jeszcze do naszej dyspozycji węgla, który moglibyśmy sprowadzić do Muszyny. 

Prowadzimy intensywne działania celem pozyskania węgla z PGG. 

O terminie i warunkach odbioru węgla będziemy informować na bieżąco.

 

Poniżej znajduje się WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO.

dr Jan Golba
Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna