Przejdź do stopki

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w gronie laureatów konkursu #ekoLIDERZY 2022

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w gronie laureatów konkursu #ekoLIDERZY 2022

3 października br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się Gala Finałowa konkursu województwa małopolskiego #ekoLIDERZY 2022 nagradzającego liderów działających na rzecz ochrony środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadził konkurs w 9 kategoriach: #ekoPRZEDSZKOLE, #ekoPOWIAT, #GMINA miejska, #ekoGMINA miejsko-wiejska, #ekoGMINA wiejska, #ekoOSP, #ekoPRZEDSIEWZIĘCIE
w kategoriach z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii, z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej lub ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, z zakresu ochrony przyrody lub edukacji ekologiczne.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zdobyło wyróżnienie w kategorii #ekoGMINA miejsko-wiejska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 500,00 zł.

Do konkursu została zgłoszona realizacja proekologicznego projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcją edukacyjną w uzdrowisku Muszyna”. Przedsięwzięcie to polegało na wykonaniu kompozycji zieleni na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie. To Projekt pozwalający na połączenie funkcji ekologicznej, rekreacyjnej i edukacyjnej terenów zielonych w uzdrowisku Muszyna. Realizacja inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość zakończonego zadania  wyniosła 2 013 206,20 zł, w tym dofinansowanie 1 711 225,27 zł.

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl