Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:
że w dniu 28 lipca 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu na okres 21 dni wykaz:
- nieruchomości położonych w Andrzejówce, przeznaczonych
do oddania w użyczenie.
-  nieruchomości położonych w Muszynie, Złockiem
i Wojkowej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
- nieruchomości położonej w Muszynie, przeznaczonej do
oddania w najem.

ZARZĄDZENIE Nr.86.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie