Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2022 r., na znak WI-IV.747.1.6.2022 zawiadamiające strony o wydaniu decyzji o zmianie decyzji (na znak: WI-IV.747.1.62.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 38 pkt 4 lit. y ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.6.2022 o zmianie decyzji znak: WI-IV.747.1.62.2021 z 23 lutego 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 30 maja 2022 r., uzupełniony 21 czerwca 2022 r.).

Obwieszczenie

Tagi