WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WOJKOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 28 czerwca 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Wojkowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie

Tagi