Przejdź do stopki

ANKIETA na potrzeby opracowania diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu nr RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad diagnozą Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców wszystkich gmin Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego (Miasto Nowy Sącz, Gmina Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Stary Sącz, Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łącko, Gmina Korzenna, Gmina Podegrodzie, Gmina Muszyna, Gmina Łososina-Dolna, Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Kamionka Wielka, Gmina Gródek nad Dunajcem, Gmina Nawojowa, Gmina Łabowa, Miasto Grybów oraz Gmina Rytro).

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do dnia 26 czerwca 2022 roku.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

*Uwaga: skrót SOF pojawiający się w ankiecie oznacza Sądecki Obszar Funkcjonalny

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1eB_J-se6SDQ9eMro0EnCSLZ-uvzu90XS2ov4MTrhuQ8/edit