Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 14 czerwca 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:
- nieruchomości położonej w Żegiestowie przeznaczonej do oddania w najem,
- nieruchomości położonych w Muszynie, Jastrzębiku, Leluchowie, Miliku i Złockiem
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE Nr 70.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę