Przejdź do stopki

EKO HESTIA SPA: ruszają zgłoszenia na najbardziej ekologiczne uzdrowisko

EKO HESTIA SPA: ruszają zgłoszenia na najbardziej ekologiczne uzdrowisko

Już po raz siódmy polskie uzdrowiska będą rywalizowały o miano najbardziej ekologicznego w Polsce. Nagroda EKO HESTIA SPA w postaci 100 tys. złotych trafi do tej gminy, która wyróżnia się najciekawszymi inwestycjami, działaniami i inicjatywami na rzecz ochrony środowiska. Laureata tegorocznego konkursu organizowanego przez Grupę ERGO Hestia poznamy jesienią 2022 roku.

 

EKO HESTIA SPA to jedyny konkurs dedykowany wyłącznie polskim uzdrowiskom, którego główną ideą jest wskazywanie najlepszych pomysłów i wzorców w zakresie ochrony środowiska i nowoczesnych projektów proekologicznych, wpisujących się w filozofię zrównoważonego rozwoju.

Pomysłodawcą i fundatorem głównej nagrody jest jedyny polski ubezpieczyciel, którego centrala zlokalizowana jest w uzdrowisku – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia. Merytorycznym i organizacyjnym partnerem konkursu  jest  największa polska organizacja zrzeszająca miejscowości posiadające status uzdrowiska – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

 

- Ten konkurs to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych, wieloletnich działań w sferze ochrony środowiska. Z założenia ma on inspirować uzdrowiskowe samorządy, wskazując najlepsze przykłady w zakresie postaw proekologicznych, projektów inwestycyjnych oraz działań edukacyjnych. Uzdrowiska przedstawią realne efekty działań z perspektywy środowiska i klimatu, jak np. redukcja emisji gazów cieplarnianych - mówi Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia.

 

Dzięki temu unikatowemu – nawet w skali europejskiej – konkursowi można realnie wspierać najcenniejsze inicjatywy i inwestycje, związane z ochroną środowiska – mówi dr Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. – Możemy się też przekonać, jak wiele aktywności i działań polskich uzdrowisk dotyczy właśnie tej sfery. Główną nagrodę pieniężną laureat może przeznaczyć wyłącznie na kolejne działania proekologiczne. Samorządy zgłaszające się do konkursu muszą jednak udokumentować ciągłość swojej aktywności w tym zakresie w czasie pięciu kolejnych lat budżetowych. Nie ma tu zatem mowy o przypadku. Co roku wygrywa najlepszy! – podkreśla dr Jan Golba.

 

Siódma edycja będzie wyjątkowa między innymi dzięki wyraźnym zmianom w regulaminie. Dzięki nim Kapituła będzie mogła jeszcze precyzyjniej określić skalę oszczędności energetycznych (w tym ograniczenie emisji CO2) oraz efektywność i unikatowość zastosowanych innowacji ekologicznych w polskich uzdrowiskach. Organizatorzy konkursu przyjrzą się działaniom uzdrowisk szczególnie pod kątem ich zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

 

Do konkursu można zgłaszać inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz wszelkie działania towarzyszące zrealizowane przez polskie uzdrowiska w latach 2017-2021. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sgurp.pl. Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu i ogłoszenie laureata planowane jest na listopad 2022 roku.

 

Pomysł i organizację konkursu EKO HESTIA SPA doceniono, przyznając w roku ubiegłym Grupie ERGO Hestia - za wieloletnie zaangażowanie i konsekwentne działania w tej materii - prestiżową nagrodę Dobroczyńca Roku.

***

O ERGO Hestii:

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.