Przejdź do stopki

“Cyfrowa Gmina”, 346 tys. zł w ramach projektu grantowego

“Cyfrowa Gmina”, 346 tys. zł w ramach projektu grantowego

 

W dniu 29.04.2022 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna podpisało umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina w ramach projektu pozyskała dofinansowanie w kwocie 346 050,00 zł. W ramach projektu zaplanowano zakup nowego sprzętu IT, oprogramowania oraz licencji, które zostaną przeznaczone do cyfryzacji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie. Okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do dnia 30.09.2023 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.