Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 04 kwietnia 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie i Miliku przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz sprzedaży prawa wieczystego nieruchomości położonej w Muszynie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

ZARZĄDZENIE Nr 34.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę.