Przejdź do stopki

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 09 marca 2022 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:

  • nieruchomości położonych w Muszynie przeznaczonych do sprzedaży,
  • nieruchomości położonych w Muszynie i Szczawniku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE Nr 21.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania dzierżawę