Uwaga!!! Czasowe zamknięcie fragmentu szlaku turystycznego Jaworzyna – Muszyna, Złockie

Piwniczna-Zdrój, 17.01.2022 r.
Zn. spr.: ZG.715.2.2022


Dotyczy: czasowego zamknięcia fragmentu szlaku turystycznego Jaworzyna –
Muszyna, Złockie

Nadleśnictwo Piwniczna informuje, że w związku z prowadzeniem prac
związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w oddziale 41c (działka ewidencyjna nr
23/1, obręb ewidencyjny Jastrzębik) szlak turystyczny Jaworzyna – Muszyna, Złockie
na odcinku 1300 m w okresie od 17.01.2022 roku do odwołania będzie zamknięty.
Alternatywny szlak na w/w okres prac przedstawiam na załączonej mapce.
Oznakowanie zamkniętego fragmentu szlaku będzie wykonane w terenie za pomocą
tablic i strzałek kierunkowych wskazujących przebieg szlaku.

Z poważaniem,
Stanisław Michalik
Nadleśniczy

Tagi