Przejdź do stopki

Informajca w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę

Informajca w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 28 grudnia 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Powroźniku, Żegiestowie, Muszynie, Złockiem, Szczawniku i Leluchowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz nieruchomości położonych w Muszynie przeznaczonych do sprzedaży.