Przejdź do stopki

W Muszynie podsumowano projekt wart ponad 17 mln złotych

W Muszynie podsumowano projekt wart ponad 17 mln złotych

Wczoraj (30 listopada br.) w Muszynie odbyła się videokonferencja podsumowująca ważny, rowerowy projekt dla całego regionu sądeckiego. Mowa tu o przedsięwzięciu pn. „Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem”. Projekt był współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 -2020 oraz przy wydatnym wsparciu finansowym samorządu województwa małopolskiego.

Konferencję rozpoczął Zastępca Burmistrza Muszyny Pan Włodzimierz Tokarczyk, który przywitał zaproszonych przedstawicieli: Samorządów zaangażowanych w realizacje projektu, Kontrolerów krajowych z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wspólnego Sekretariatu Technicznego PL-SK oraz przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Krakowie.

Konferencja podsumowała ponad trzy lata intensywnych prac związanych z włączeniem pogranicza Polsko-Słowackiego na międzynarodową arenę sportów rowerowych.

W przedsięwzięcie warte ponad 17 mln zł zaangażowane było Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (partner wiodący projektu) oraz partnerzy ze Słowacji Ľubovnianske Regionálne Združenie Miest a Obcí Stará Ľubovňa oraz Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

W efekcie wspólnych, transgranicznych, niekiedy skomplikowanych i utrudnionych przez epidemię COVID-19 działań dziś rowerzyści w regionie mogą cieszyć się ponad 100 km tras rowerowych o europejskim standardzie. W Gminie Muszyna powstały dodatkowo, aż dwie kładki rowerowo-piesze umożliwiające podróż atrakcyjnym kulturowo i przyrodniczo szlakiem po Polskiej i Słowackiej stronie granicznej rzeki Poprad. W Miliku wybudowano także Miejsce Obsługi Rowerzystów, gdzie strudzeni turyści mogą odpocząć przed dalszą podróżą. Po Słowackiej stronie granicy przeprowadzono adaptację istniejącego budynku gminnego w Sulinie i utworzono Centrum Informacji Turystycznej.

Podczas konferencji nie zabrakło wymiany doświadczeń po realizacji projektu oraz propozycji do ulepszenia przyszłych wspólnych działań, które są osiągalne w ramach nowej perspektywy finansowej programu Interreg 2021-2027.

 

EuroVelo 11 - szlak oznaczony międzynarodowym znakiem EV11, długości ok. 6 tys. km (asfalt, drogi gruntowe, ścieżki). Przez rowerzystów nazywany jest „Bestią Wschodu”. Trasa prowadzi przez sześć skrajnie różnych stolic: modne Helsinki, malownicze Wilno, Warszawę – „Miasto Feniksa”, „Białe Miasto” Belgrad, starożytne Skopje i niebywałe Ateny. W taki sposób można wybrać się w rowerową podróż z mroźnej Norwegii do gorącej Grecji. Oczywiście po drodze warto złapać oddech i zregenerować siły m.in. w Muszynie.

Dowiedz się więcej o EuroVelo 11  - videogalerie.