Informacja dotycząca wykazów nieruchomości przeznaczonych oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 29 listopada 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i umieszczono na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni wykazy:
nieruchomości położonych w Muszynie i Jastrzębiku przeznaczonych do oddania w najem,
nieruchomości położonych w Muszynie i Żegiestowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę, nieruchomości położonej w Muszynie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Tagi