Miliony na nowe inwestycje w Muszynie

Gmina Muszyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 595 250,00 zł na budowę dwóch nowych odcinków sieci wodociągowych w miejscowości Złockie i Powroźnik.
Również Związek Gmin Krynicko-Popradzkich, którego członkiem jest Muszyna otrzymał promesę w wysokości 4,5 mln zł na przedsięwzięcie obejmujące budowę przystani na rzece Poprad oraz budowę infrastruktury aktywnego wypoczynku w Piwnicznej-Zdroju.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc, która zaowocowała przyznaniem znacznych środków finansowych na realizację zadań.
Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
Środki rządowe otrzymały inne miasta i gminy z Sądecczyzny, a także Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – łącznie to ponad 168 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na remonty dróg, budowę obiektów sportowych czy infrastruktury turystycznej.
Tagi