Informacja - wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, Dubnem, Leluchowie i Powroźniku przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:

że w dniu 15 lipca 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, Dubnem, Leluchowie i Powroźniku przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE Nr 81.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Tagi