PROGRAM MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2021

Program „Małopolska Lokalnie” jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby trzeciego sektora oraz mieszkańców województwa małopolskiego. Kierowany jest do organizacji pozarządowych, które dzia-łają nie dłużej niż 60 miesięcy oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa mało-polskiego.
Celem Programu realizowanego w roku 2021 jest wsparcie mieszkańców województwa małopol-skiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

REGULAMIN

Tagi