Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”, w terminie od czerwca do września 2021 r. na terenie gminy prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Zadanie realizować będą pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, wyłonionego do wykonania tego zadania, posiadający stosowne upoważnienie Burmistrza MiGU Muszyna.

Spis z natury dotyczyć będzie pokryć dachowych budynków, wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich tzw. „eternitu”, oraz płyt zgromadzonych na posesjach.
Na ten cel MiGU Muszyna otrzymało dotację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
w ramach zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach osobom wykonującym inwentaryzację.

Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu rzetelnej inwentaryzacji oraz zrozumienie.

UWAGA! Właściciele tych obiektów, które zostaną ujęte w aktualizowanej inwentaryzacji, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest, w przypadku pojawienia się naborów wniosków na tego typu zadania.

Tagi