Informacja - wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje:
że w dniu 23 kwietnia 2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu MiGU Muszyna i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Muszynie, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.


ZARZĄDZENIE Nr 48.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Tagi