Przejdź do stopki

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

W związku z uruchomieniem nowej wersji programu Czyste Powietrze informujemy, że od dnia 15.05.2020r.  nabór wniosków o dofinansowanie z programu,  będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w załączniku:

Program Priorytetowy Czyste Powietrze zmiany 15.05.2020r.

oraz pod linkiem

https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna informuje, że Gmina przystąpiła do uruchomionego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

            Podpisane zostało stosowne porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, w ramach którego pracownicy Urzędu MiGU Muszyna pomogą Państwu w przygotowywaniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. Ponadto Urząd dokona weryfikacji wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej lub wniosków złożonych do WFOŚiGW. Urząd MiGU Muszyna zapewnieni zainteresowanym stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.

Należy zaznaczyć, iż MiGU Muszyna przystąpiła do projektu celem ułatwienia mieszkańcom właściwe przygotowanie pełnej dokumentacji oraz złożenie wniosku. Natomiast ostateczna decyzja dotycząca udzielenia dotacji/pożyczki należy do WFOŚiGW w Krakowie.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500, do Urzędu MiGU Muszyna, p. nr 23.

Program Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale także ograniczą wydatki domowego budżetu, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 Formy dofinansowania:

  • dotacja
  • pożyczka

 

Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

Ważne informacje

Warunki dla wszystkich budynków:

  • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie,
  • Warunkiem montażu wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.