Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej ogłasza dla zainteresowanych podmiotów nabór zgłoszeń do umieszczenia wpisów promocyjnych na stronie internetowej m.in. bazy noclegowej, gastronomicznej i atrakcji. Każdy podmiot w sposób ciągły, nieodpłatny, nie selektywny, bez ograniczeń może się zgłaszać w celu zamieszczenia informacji na stronie internetowej. Uzyskana baza będzie publicznie dostępna i bezpłatna.

 

Zainteresowane podmioty prosimy o pobranie i wypełnienie zgłoszenia wraz z oświadczeniami.

Oryginały dokumentów można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pok. nr 12.

Lub przesłać w wersji elektronicznej (skany podpisanych dokumentów, fotografie oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres acycon@muszyna.pl

Tagi