Przejdź do stopki

Przewozy autobusowe na linii Powroźnik MPGK - Muszyna ul. Ogrodowa - Muszyna ul. Kościuszki km” – 2023

Treść

Nazwa projektu: „Przewozy autobusowe na linii Powroźnik MPGK - Muszyna ul. Ogrodowa - Muszyna ul. Kościuszki km” – 2023

 

Program: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Data zawarcia umowy o dopłatę: 22.03.2023 r.
Kwota dopłaty ze środków Funduszu: 34 322,75 zł (89,952206 %)
Kwota dopłaty ze środków własnych MiGU Muszyna: 3 813,65 zł (10,047794%)

Okres realizacji projektu: 01.05.2023 – 31.12.2023 r.

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie było przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu jednej linii autobusowej funkcjonującej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o łącznej długości 23 km na której została wykonana łączna prac eksploatacyjna 11 592 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 504 rocznie. Projekt skierowany był do wszystkich chętnych do skorzystania ze środka komunikacji zbiorowej bez ograniczeń, w tym do dzieci młodzieży szkolnej.

Zakres realizacji projektu obejmował linię autobusową:

Powroźnik MPGK- Muszyna ul.  Ogrodowa - Muszyna ul. Kościuszki (Powroźnik MPGK - Muszyna Obwodnica - Muszyna ul. Ogrodowa - Muszyna ul. Kościuszki).

Status: projekt zakończony