Przejdź do stopki

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023

Treść

Informacja o rozpoczęciu prac komisji


Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku


Informacja o składach komisji wyborczych wraz z funkcjami


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27.09.2023 w sprawie wyznaczenia miejsca i godziny pierwszego posiedzenia komisji wyborczych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


Postanowienie Nr 313/2023
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Załączniki do postanowienia nr 311/2023
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I
z dnia 25 września 2023 r.


Postanowienie Nr 311/2023
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
na obszarze właściwości
gm. Muszyna


PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 18 września 2023 r.


UCHWAŁA Nr 154/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 4 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sentau Rzeczypospolitej Polskiej


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego


Wniosek o sporzędzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczyk w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Zarządzenie Nr 99.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.