Wybory uzupełniające na Przewodniczącego Zarządu osiedla nr 5 „Kościuszki”

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie z dnia 22 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023 r. i Protokół z prac Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki” – przy zgłoszeniu jednego kandydata

 

Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej w Muszynie

 

Zarządzenie Nr 13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 05 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy i druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.

 

Zarządzenie Nr 9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie powołania składu osobowego Osiedlowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 6.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 04 stycznia 2023r. w sprawie wskazania osoby spośród pracowników samorządowych lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz uzupełnienia składu Osiedlowej Komisji Wyborczej spośród uprawnionych wyborców z terenu osiedla „Kościuszki” do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na terenie osiedla „Kościuszki”.

 

Zarządzenie Nr 150.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wyznaczenia osób do składu Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.

 

Zarządzenie Nr 151.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MUSZYNY z dnia 05 grudnia 2022r. w sprawie wyznaczenia siedziby Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 5 „Kościuszki” , zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.

 

Zarządzenie Nr 145.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 05 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy i druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.

 

Zarządzenie Nr 144.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 01 grudnia 2022r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej i zawiadomień o utworzeniu Komitetów Wyborczych oraz do prowadzenia czynności losowania składów Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2023r.

 

Zarządzenie Nr 143.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 01 grudnia 2022r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu i zarządzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 „Kościuszki”.