Przejdź do stopki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna

Treść

Nazwa projektu: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJKOWA, GMINA MUSZYNA”.
Program: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Źródło współfinansowania: EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Nr projektu: 00097-65150-UM0600169/18
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 22.09.2021 r
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
Koszty całkowite projektu: 7 873 829,84 zł

Koszty kwalifikowalne projektu: 6 389 726,39 zł

Środki z PROW – 4 065 782,00 zł
Środki własne – 3 808 047,84 zł
Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 – grudzień 2024 r.

Opis:
Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji
w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna poprzez wybudowanie 4,585 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.         

Zakres projektu:

1. Kanalizacja grawitacyjna

- PCV200mm

W tym:

* obręb Powroźnik

* obręb Wojkowa

     5 925,50 mb

 

1 320,00 mb

4 605,50 mb

2. Przyłącza kanalizacyjne (66 szt.) oraz przepompownie przydomowe (2 szt.)  realizowane
w ramach przedsięwzięcia, ale poza projektem.

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.