Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna

Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna”.

Program: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Źródło współfinansowania: EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Nr projektu: 00097-65150-UM0600169/18

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 22.09.2021 r

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Wartość projektu: 4 000 000,00 zł

Środki z PROW – 2 000 000,00 zł

Środki własne – 2 000 000,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 - grudzień 2021 r.

Opis:

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji w miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna poprzez wybudowanie 4,585 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Zakres projektu:

1. Kanalizacja grawitacyjna - PCV 200mm - 5 877,50 mb

w tym:

- obręb Powroźnik - 1292,20 mb

- obręb Wojkowa - 4585,30 mb

2. Przyłącza kanalizacyjne (66 szt.) oraz przepompownie przydomowe (2 szt.) realizowane w ramach przedsięwzięcia poza projektem.

Stan realizacji: projekt w trakcie realizacji.