Małopolskie OSP 2021

Nazwa zadania: „Małopolskie OSP 2021”

Źródło współfinansowania: Województwo Małopolskie

Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania: 12.08.2021 r.

Wartość zadania: 91 062,94 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Okres realizacji zadania: zakończenie projektu 31 grudnia 2021 r.

 

Opis zadania:

Zakres zadania dotyczy modernizacji remizy strażackiej w Miliku poprzez modernizację zaplecza sanitarnego, modernizację pomieszczenia gospodarczego oraz modernizację pomieszczenia technicznego.

 

Cele projektu:

Celem ogólnym opisywanego projektu, w kontekście długofalowego oddziaływania przedsięwzięcia, jest poprawa poziomu bezpieczeństwa pożarowego regionu, a w szczególności poprawa sytuacji poziomu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Muszyna.

 

LOKALIZACJA

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna - remiza OSP Milik.

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2021r.