Przejdź do stopki

„Przewozy autobusowe na liniach Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne” - 2020

Treść

Nazwa projektu: „Przewozy autobusowe na relacjach linii Wojkowa – Dubne, Wojkowa – Muszyna źródełko Wapienne”

Program: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Data zawarcia umowy o dopłatę: 29.06.2020 r.
Planowana kwota dopłaty ze środków Funduszu: 85 527,00 zł (89,95816%)
Planowana kwota dopłaty ze środków własnych MiGU Muszyna: 9 547,20 zł (10,04184%)

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2020 r.

Opis projektu:

Realizacja projektu miała na celu przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych poprzez dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie przyznane było w formie dopłaty do kwoty deficytu dziesięciu relacjach linii autobusowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o łącznej długości 274 km na których zostanie wykonana łączna prac eksploatacyjna 39 780 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 1 430 rocznie. Projekt skierowany był do wszystkich chętnych do skorzystania ze środka komunikacji zbiorowej bez ograniczeń, w tym do dzieci młodzieży szkolnej.

Zakres realizacji projektu obejmuje 10 linii (relacji) autobusowych:

  1. Wojkowa - Muszyna źr. Wapienne - Wojkowa (Wojkowa - Powroźnik - Muszyna - Muszyna źr. Wapienne - Muszyna - Powroźnik - Wojkowa)
  2. Wojkowa - Muszyna PKP (Wojkowa - Powroźnik - Jastrzębik - Złockie - Muszyna PKP)
  3. Muszyna PKP - Wojkowa (Muszyna PKP - Powroźnik - Wojkowa)
  4. Wojkowa - Muszyna źr. Wapienne - Wojkowa (Wojkowa - Powroźnik - Jastrzębik - Złockie - Muszyna źr. Wapienne - Złockie - Jastrzębik - Powroźnik - Wojkowa)
  5. Wojkowa - Muszyna źr. Wapienne (Wojkowa - Powroźnik - Muszyna źr. Wapienne)
  6. Muszyna źr. Wapienne - Wojkowa - Muszyna źr. Wapienne (Muszyna źr. Wapienne - Złockie - Jastrzębik - Powroźnik - Wojkowa - Powroźnik - Jastrzębik - Złockie - Muszyna źr. Wapienne)
  7. Muszyna źr. Wapienne - Wojkowa - Muszyna źr. Wapienne (Muszyna źr. Wapienne - Powroźnik - Wojkowa - Powroźnik - Muszyna źr. Wapienne)
  8. Muszyna źr. Wapienne - Wojkowa (Muszyna źr. Wapienne - Złockie - Jastrzębik - Powroźnik - Wojkowa)
  9. Wojkowa - Dubne (Wojkowa - Powroźnik- Muszyna - Muszyna żródełko Wapienne - Leluchów - Dubne)
  10. Dubne - Powroźnik skrzyżowanie (Dubne - Leluchów - Muszyna źr. Wapienne - Muszyna - Powroźnik skrzyżowanie)

 

Status: zakończony