Remont drogi gminnej nr 292942K – ul. Zefirka w miejscowości Muszyna, Gmina Muszyna, w km 0+000 – 0+250

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 292942K – ul. Zefirka w miejscowości Muszyna, Gmina Muszyna, w km 0+000 – 0+250”

Program Państwowy Fundusz Celowy: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 15.06.2019 r.
Wartość projektu: 206 091,58 zł
Koszty kwalifikowane: 206 091,58 zł
Kwota dofinansowania: 103 045,00 zł (49,99962 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny ogółem: 103 046,58 zł

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 30.11.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa poprzez remont drogi gminnej nr 292942K – ul. Zefirka w miejscowości Muszyna ul. Zefirka o długości 250 m.

Zakres realizacji inwestycji obejmował:

1. Remont jezdni:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej, na dł. 250 m (1 125,61 m2),
- regulacja studzienek sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i opadowej) 8 szt. i wodociągowej 6 szt.

- ułożenie ścieków ulicznych – 48,6 m2,

- położenie nawierzchni asfaltowej wiążącej – gr. 5 cm, 1 125,61 m2,
- położenie nawierzchni asfaltowej ścieralnej – gr. 4 cm, 1 125,61 m2.

2.Remont chodnika:

- remont chodnika poprzez wymianę uszkodzonej kostki betonowej i krawężników betonowych na nową kostkę betonową o gr. 8 cm (493 m2) i krawężniki betonowe (329  m)

 

Lokalizacja:

ul. Zefirka w Muszynie.

 

Status: projekt zakończony