Przejdź do stopki

Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Treść

Nazwa projektu: Zakup i dostawa sprzętu do zdalnego nauczania – 39 laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Nr umowy o powierzenie grantu: 7343472601

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 27.05.2020 r.
Wartość projektu: 104 988,00 zł
Koszty kwalifikowane: 104 988,00 zł
Kwota dofinansowania: 104 988,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)

Jednostka realizująca: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Okres realizacji projektu: 27.11.2020 r.

Opis projektu:

Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwiły dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej
w warunkach domowych. Mając na uwadze, iż wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych, był to program kierowany głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Cel projektu:

Celem projektu było zapewnienie realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Dzięki konsultacjom dyrektorów szkół z rodzicami udało ustalić się ilości i rodzaj brakującego uczniom sprzętu.

 

Zakres realizacji projektu obejmuje:

Zakup 39 laptopów.